Logo

Operačný systém

Možno si dávate otázku čo je to Operačný systém, alebo si to možno mýlite s Windows-om... Aby tomu tak nebolo, tak si vysvetlíme čo je to Operačný systém, jeho základnú funkciu a ako napríklad funguje. Dokonca sa aj zoznámime s inými ďalšími Operačnými systémami a aby ste nepovedali, tak sa v nich aj budeme snažiť orientovať. Mali by ste pochopiť aj všetky pojmy operačných systémov :)!


Obsah článkuTakže si to ešte raz zhrnieme čo budeme robiť a čomu sa budeme snažiť pochopiť. Na úvod si niečo povieme o Operačnom systéme, neskôr jeho funkcie, kde sa nachádza a čo vlastne robí v počítači (no vlastne to si povieme na začiatku). Praktickou časťou bude zoznamovanie sa v rôznych Operačných systémoch a zaplníme našu doterajšiu zásobu pojmov. Fakt, máme čo robiť a preto sa pustíme do toho :).

Základné info o OS

Operačný systém má skratku OS, ktorú ste si už mohli všimnúť, že ju používam. Operačný systém (ďalej už len "OS") je základné softvérové vybavenie počítača. Toto softvérové vybavenie tvorí súbor programov a mnohých súborov, ktoré riadia a kontrolujú činnosť hardvéru a softvéru tvoriaceho počítač a pomocou ktorých používateľ komunikuje s počítačom. Mimochodom tieto súbory programov (robia):

  • zabezpečujú organizovanie súborv v priečinkoch a na diskoch
  • umožňujú beh ďalších aplikácií (aj súčasne)
  • umožňujú výmenu údajov medzi rôznymi aplikáciami
  • starajú sa o efektívne využitie operačnej pamäte a procesora
  • zabezpečujú ochranu dát a stabilitu systému...
  • Čiže OS sprostredkúva komunikáciu medzi používateľom, aplikáciami a hardvérom. Práve bez neho by sa s počítačom komunikovalo asi omnoho ťažšie a asi by si to bez neho nikto nevedel ani predstaviť.


    Záver


    Predošlí článok Ďalší článok Začiatok