Logo

Stavba počítača

Z tohto dielu to možno bude trošku zaujímavejšie a praktickejšie ako minulý diel. V tomto dieli sa budeme zoznamovať a skúmať vnútro počítača, vysvetlovať a porovnávať jeho rôzne časti. Nejaké časti si aj vypíšeme podrobnejšie a nebudú chýbať ani obrázky. KOMPONENT = ČASŤ


Obsah článkuVnútro počítača tvorí skrinka, v ktorej sa nachádzajú rôzne káble a konektory, základná doska a zdroj. Na začiatok teda začneme jednoduchou stavbou skrinky, postupne si vymenujeme a charakterizujeme ostatné základné časti Stavby počítača a tiež spomenieme stavbu základnej dosky. Naplánované toho máme dosť, tak sa pustíme do skúmania vnútra PC.

Skrinka PC

Skrinka PC

Je to veľmi dôležitý komponent (časť) počítača slúžiaci na mechanické upevnenie všetkých vnútorných dielov a častí počítača. Pre bezchybný chod celého systému je veľmi dôležité dostatočné prúdenie chladiaceho vzduchu medzi komponentami (časťami) a umiestnenie skrinky a to najlepšie pred nasávacím otvorom vpredu a za ventilátorom vzadu nechať dostatočný priestor (asi 15-20cm). Zatiaľ by o skrinke aj stačila a pozrieme sa do jej vnútra...

Stavba Skrinky PC

Stavba skrinky PC

 • 1. ZDROJ - napája všetky komponenty vo vnútri počítača. Je dôležité si pri výbere všímať jeho výkon (min. 400W, lepšie 450W).
 • 2. Konektory a káble napájania ATX
 • 3. Konektory pre napájanie diskových zariadení
 • 4. Konektor na napájanie floppy mechaniky
 • 5. Konektory pre spínač zdroja, tlačidlo RESET, LED diódy a zámku klávesnice
 • 6. PC Speaker - malý reproduktorček, ktorý zabezpečuje výstražné "pípnutia" počítača. Ak to niekomu vadí, dá sa to jednoducho vypnúť :).
 • 7. Otvory pre rozširujúce karty - pre grafickú, zvukovú, fax-modemovú, sieťovú a mnoho iných.
 • 8. Veľké 5.25" pozície - vhodné na inštaláciu zariadení ako je CD-ROM, DVD-ROM, napaľovačka a pod...
 • 9. Malé 3.5" pozície - vhodné na inštaláciu zariadení ako je napr. harddisk alebo floppy mechanika.

 • Ak ste nechápali niektorým názvom, tak to vôbec nevadí, stačí ak si zapamätáte aspoň ich funkcie, alebo tomu proste pochopíte :). Káble a konektory si vysvetlíme nižšie.


 • 2. Konektor napájania ATX - zapája sa do základnej dosky (do napájania). Na jednej strane má zaisťovaciu západku, ktorá musí zapadnúť do konektora na doske, a tak sa zabráni jeho otočeniu pri inštalácií.
 • 3. Konektory pre napájanie diskových zariadení - pri týchto konektoroch sa zabraňuje nesprávnej inštalácií tak, že majú obidve hrany skosené.
 • 4. Konektor na napájanie floppy mechaniky - tiež obsahuje drážky, ktoré zabraňujú otočeniu konektora pri inštalácií.
 • 5. Konektory pre spínač zdroja, tlačidlo RESET, LED diódy a zámku klávesnice - každý jeden konektor je pekne popísaný (podľa toho na čo slúži). Pripájajú sa da základnej dosky. Ako už z názvu vyplíva zabezpečuje zamknutie klávesnice, rozsvietenie LED diód, funkčnosť tlačidla RESET a spínač zdroja.

 • Základná doska

  Základná doska

  Základnú dosku je možno si predstaviť ako "mozog" počítača. Je to jedna doska v ktorej sa nachádzajú rôzne iné časti, ktoré sa do nej priamo / nepriamo vkladajú alebo pripájajú. Základná funkcia tejto dosky je prepojenie vnútorných a vonkajších zariadení počítača. Každá Základná doska by mala obsahovať tzv. zbernice (na pripojenie rozširujúcich kariet), BIOS (riadiaci program - viac o ňom v OS), samozrejme aj batériu, porty (na pripojenie externých zariadení, napr. klávesnice) a pod. Viac častí si pozrieme v stavbe základnej dosky nižšie.

  Stavba Základnej dosky

  Základná doska - stavba

  O častiach spomínaných na obrázku vyššie si niečo povieme, vysvetlíme, uvedieme príklady a pod.

  Miesto na pripojenie pevných diskov

  Toto miesto sa nazýva objímka. V týchto objímkach sa nachádzajú zatlačené konektory plochých káblov od Harddisku, CD-ROM a pod.


  Napájanie

  Do napájanie sa pripája konektor napájania ATX. Proste kábel idúci zo zdroja...


  Sloty pre pamäťové moduly

  Do týchto "pätíc" sa vkladajú pamäťové moduly DIMM (Dual Inline Memory Module), RAM, SDR alebo DDR. Lepšie dosky mávajú 3-4 takýchto pätíc, aby bolo možné osadiť dostatočne veľa operačnej pamäte (RAM).


  Procesor CPU (socket)

  Procesor sa nachádza pod chladičom na ktorom je ventilátor. Toto miesto kde je umiestnený procesor sa nazýva "socket". Existujú rôzne sockety pre rôzne procesory, preto treba vybrať správne.


  Chladič

  Chladič je umiestnený na procesore a na ňom (na chladiči) sa nachádza ventilátor. Chladič chladí procesor, čiže tým chráni procesor a odvzádza nadbytočné teplo. Samozrejme, ako som už spomínal ani najlepší chladič nič neuchladí, ak sa k nemu nedostane chladný vzduch zvonka.


  Ventilátor

  Ak by bol ventilátor alebo chladič nejako poškodený, alebo zaprášený, že nedokáže vychladiť procesor (odvodiť preč nadbytočné teplo), môže sa počítač náhle prehrievať, tým pádom vypínať a neskôr aj celý (ako sa hovorí) "odpáliť".


  Konektor pre paralelný port (25 pinov)

  Na paralelný port pripájame väčšinou tlačiareň alebo modem.


  Konektor pre sériový port (9 pinov)

  Na sériový port sa "zvykli" pripájať myši a modem.


  Vstup pre USB konektor

  USB je Universal Serial Bus. Pripájanie pomocou USB je veľmi pohodlné a spoľahlivé. Preto na každej dobrej doske by vstup pre USB nemal chýbať.


  Slot na grafickú kartu

  Tento slot sa odborne nazýva AGP slot. Tento dlhší konektor je určený výhradne len na grafickú kartu. Zabezpečuje omnoho lepší výkon ako slabšia grafická karta v rozširujúcich slotoch.


  Rozširujúce sloty

  Tieto sloty majú tiež odbornejší názov a to PCI slot. Tento krátky konektor je v súčasnosti najrozšírenejší druh zbernice, dostatočne rýchly a poriadna doska by mala obsahovať 4-6 týchto konektorov. Do týchto konektorov je možné vložiť napríklad tieto karty: zvukové, slabšie grafické, fax-modemové, sieťové, televízne a pod...


  Čipset s chladičom

  Pod chladičom (tohto čipu - nie chladič procesora) sa nachádza a ukrýva čip, ktorý zabezpečuje najdôležitejšie vstupno-výstupné operácie a od neho sa odvíja aj pomenovanie dosky.


  Batéria

  Táto batéria je dôležitá pre CMOS pamäť a udržuje ju pod napätím. V CMOS pamäti sú uložené konfiguračné parametre.


  Pomocný čip Čipsetu


  Procesor (CPU)

  Procesor (CPU)

  Procesor sa nazýva CPU (central processing unit). Jeho základnou funkciou je vykonávať inštrukcie obsiahnuté (nachádzajúce sa) v softvéri. Proste prideľuje úlohy, prostriedky na ich riešenie a sám rieši potrebné výpočtové zadania. Ako som už spomínal vyššie, procesor je umiestnený v tzv. sockete (pätici) v základnej dosky. Ako ste sa mohli dozvedieť vyššie, procesor je ukrytý pod chladičom, ktorý ho chráni a odvádza nadbytočné teplo.


  Operačná pamäť (RAM)

  Operačná pamäť (RAM)

  Operačná pamäť sa nazýva RAM (random access memory). Je to pamäť počítača, v ktorej sa ukladajú dáta, ktoré počítač momentálne nespracováva, ale budú potrebné neskôr. Po vypnutí počítača sa tieto dáta jednoducho vymažú. Veľká prednosť tejto operačnej pamäte oproti iným druhom pamätí (napr. pevný disk) je jej skvelá rýchlosť. RAM-ka je v počítači umiestnená v slotoch vo forme pamäťových modulov, rôznych typov , veľkostí a rýchlostí. Veď predsa ako sa hovorí: "čím väčšia veľkosť a vyššia rýchlosť, tým lepšie" :). Preto vždy uvážte pri vyberaní počítača aj veľkosť a rýchlosť RAM-ky.

  Operačná pamäť - stavba

  Stavba Operačnej pamäte. Podľa mňa úplne jednoduchá, takže tu sa nedá ani nič riešiť :).


  Pevný disk (HDD)

  Pevný disk (HDD)

  Pevný disk sa nazýva HDD (harddisk drive). V počítači predstavuje zariadenie na dlhodobé uchovávanie dát (text, obrázok, film,...). S Pevným diskom sa môžeme stretnúť nie len v počítačoch, ale aj mimo nich a to napríklad ako súčasť fotoaparátov alebo DVD rekordérov... Pevné disky sa odlišujú veľkosťou navonok, rýchlosťou otáčok, objemom a pod. Dá sa umiestniť aj mimo počítača ako externý disk (pripojený cez USB).

  Pevný disk - stavba

  Trošku viacej častí, ale podľa mňa celkom zaujímavé. Snáď vám čeština nerobí problémy :).


  Grafická karta (GPU)

  Grafická karta (GPU)

  Grafická karta sa nazýva GPU (graphic processor unit). Zabezpečuje zobrazenie infomácií na monitore. Grafická karta môže byť súčasťou základnej dosky, alebo sa môže do dosky vkladať do príslučných zberníc (slot na grafickú kartu). Grafické karty sa líšia veľkosťou grafickej pamäte, typom pamäte, obnovovacou frekvenciou pamätí, chladením a podobne...

  Grafická karta- stavba

  Zaujímavá stavba Grafickej karty a určite vám nebude robiť žiadne problémy. Je dobré vedieť z čoho sa skladá aspoň pre zaujímavosť :).


  Zvuková karta

  Zvuková karta

  Zvuková karta zabezpečuje zvukový vstup a výstup. Je pripojená k základnej doske v rozširujúcich zberniciach. Na bočnej strane sa nachádzajú farebné konektory zvukovej karty (nižšie vysvetlené). Typickým použitím zvukovej karty je zabezpečenie zvukového sprievodu pre multimediálne aplikácie v počítači (napr. komponovanie (tvorenie) hudby, editovanie videa alebo audia, prezentácie a pod...).

  Zvuková karta - konektory

  Vieme rozlišovať farebné konektory zvukovej karty. Každý by ich mal ovládať, aby sa nestalo, že niečo zle zapojíte, ale poškodíte. Preto nižšie si môžete pozrieť celú tabuľku farebných konektorov.

  Farebné konektory


  Záver

  Táto časť bola až prekvapene dlhá a plná dôležitých informácií a obrázkov. Dozvedeli sme sa čo je to skrinka počítača a z čoho sa skladá, čo je to základná doska a jej dôležitá stavba, čo je to procesor, pevný disk, operačná pamäť, zvuková a grafická karta. Po tejto časti budeme schopný určiť jednotlivé časti základnej dosky, skrinky a pre svoju zaujímavosť aj grafickej karty, pevného disku a operačnej pamäti. Nemali by sme si už mýliť farebné konektory zvukovej karty. Poznáme všetky funkcie čo sme si písali a pod... Dúfam, že vám táto časť pomohla, niečo vás naučila a bola aspoň zaujímavá :).


  Predošlí článok Ďalší článok Začiatok