Logo

Základné pojmy z informatiky

Každý začiatočník, ktorý začína s počítačmi, musí ovládať aj základné informatické pojmy, s ktorými sa bude stretávať skoro všade. Táto prvá časť bude skôr plná vysvetlení nových pojmov :).


Obsah článkuS týmito základnými pojmami sa určite stretneme nie len v živote ale aj v ďalších častiach tohto webu, tak to neberte na ľahkú váhu (začiatočníci). Vysvetlíme si zákldné pojmy a uvedieme ich príklady.

Informatika (pojem)

Je to jednoducho veda o informácii a jej spracovaní, inak a trošku odborne sa to povie veda o algoritmickom riešení problémov. Využíva sa a študuje sa s Informačnými technológiami a Vedou o počítačoch.

Informácia (pojem)

Informácia je zase slovo s mnohými významami. Vo všeobecnosti sa dá informácia opísať ako blízky pojem význam, poznatok, inštrukcia alebo komunikácia. Informácia v sebe zahrňuje / obsahuje nejakú správu s jej významom. Takáto správa vyjadruje istý stav, slúži k nejakému cieľu alebo vyvoláva nejakú akciu.

Typy informácií

 • analógové - človek svojimi zmyslami vníma informácie (napríklad: zvukové, svetelné,...)
 • digitálne - postupnosť jednotiek a núl, ktoré môžu niesť informáciu aj o zvuku, obraze atď.
 • Hardvér (pojem)

  S hardvérom sa stretneme v samotných témach Hardvér a Softvér, takže si povieme iba jeho základ.

  Môžete sa stretnúť aj so skratkou Hardvéru "HW" (skratka je z angl. názvu hardware). HW je teda spoločný názov pre technické vybavenie počítača a komponentov. Medzi hardvér patrí v úvodzovkách "všetko čo sa dá chitiť", alebo proste všetko hmotné čo patrí k počítaču. Ešte sa to dá povedať, že to je všetko čo sa dá pripojiť k počítaču a čo je ako keby z "vonkajšku vidno".

  Softvér (pojem)

  So softvérom sa stretneme v samotných témach Hardvér a Softvér, takže si povieme iba jeho základ.

  Ako mal hardvér tak aj softvér má svojú skratku (označenie), "SW" (skratka je z angl. názvu software). SW je programové vybavenie počítača alebo teda súhrn všetkých programov. Medzi softvér zaraďujeme napríklad operačný systém (viac tu) a ovládače zariadení. Takisto sem patria aj všetky rôzne druhy aplikácií, napríklad textové editori a iné kancelárske aplikácie, alebo grafické aplikácie, aplikácie na prehrávanie multimédií (hudba, filmy...), ale aj vaše hry :). Softvér je proste opak hardvéru - "nedá sa chytiť, je to nehmotné" a proste je to akokeby "vnútro počítača" čo sa nachádza na obrazovke.


  Záver

  "Po tejto téme by sme už mali rozoznať čo je to HW a SW, aké sú Typy informácii a čo znamenajú pojmy Informácia a Informatika. Tieto pojmy sa vám hodia do ďalších zaujímavých tém :)."


  Home Ďalší článok Začiatok